รมว.เกษตรฯ หนุน Shrimp Sandbox เป็นโครงการนำร่องพัฒนาอุตฯ เพาะเลี้ยงกุ้งไทย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ หารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทย ร่วมกับกรมประมง และสมาคมที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง โดย รมว.เกษตรฯ ได้รับฟังข้อเสนอและได้มอบนโยบายแก่กรมประมง ในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบ ทั้งในเรื่องของต้นทุน ราคา และโรคระบาด เป็นต้น

ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้กรมประมงดำเนินโครงการ Shrimp Sandbox เป็นโครงการนำร่อง ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งระบบการตรวจสอบในเรื่องโรค สารตกค้าง และการยกระดับมาตรฐานฟาร์ม เป็นต้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมรับข้อเสนอดังกล่าวไว้ เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ รมว.เกษตรฯ ยังได้รับฟังแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลา โดยยืนยันว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจ และพร้อมแก้ไขปัญหาให้กับทุกภาคส่วน ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายกรมประมงติดตามอย่างใกล้ชิด และประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางร่วมกันต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.พ. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top