รมว.เกษตรฯ นำคณะร่วมประชุม AIPH เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันนี้ได้นำคณะผู้บริหารของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และจังหวัดอุดรธานี เดินทางไปเยือนนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ตามคำเชิญของคณะกรรมการบริหารสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ในการเข้าร่วมประชุม Spring Meeting ของ AIPH ระหว่างวันที่ 6-12 มี.ค.65 เพื่อพิจารณาข้อเสนองประเทศไทย พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2572

“งานมหกรรมพืชสวนโลกเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งหนึ่ง ภายใต้หัวข้อ “วิถีชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณ” (Diversity of Life : People, Water and Plants) และยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการจัดงาน ซึ่งหากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้จะส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการค้าต่อประเทศไทย” นายเฉลิมชัย กล่าว

รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ.2549 (Type A1) ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) และครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2554 (Type B) ซึ่งประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการจัดงานจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับความชื่นชมจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในด้านพืชสวนโลกประเทศหนึ่งในเอเชีย เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล หากได้ความเห็นชอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569

ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การเยือนนครดูไบครั้งนี้ รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีกำหนดการเจรจาหารือขยายความร่วมมือด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนสินค้าเกษตรและอาหาร และระบบรับรองมาตรฐานฮาลาลกับ ฯพณฯ ดร.ทานี อาเหม็ด อัล เซยูดี (H.E. Dr.Thani bin Ahmed Al Zeyoudi) รมต.ด้านการค้าระหว่างประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ กระทรวงเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สำหรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 (ระดับ B) กำหนดสถานที่จัดงานเป็นบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวม 1,030 ไร่ ตั้งเป้าหมายมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 3.6 ล้านคน เป็นชาวต่างชาติ 30% ตลอดระยะเวลาจัดงาน 134 วัน (ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.69-14 มี.ค.70)

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบโครงการประมูลสิทธิ์ กรอบงบประมาณ และผู้มีอำนาจลงนามงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 (Type B) และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2572 (Type A1) เมื่อวันที่ 16 พ.ย.64 และต่อมาในวันที่ 4 ม.ค.65 ครม.ได้อนุมัติกรอบวงเงินจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 วงเงิน 2,500 ล้านบาท และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2572 วงเงินงบ 4,281 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 6,781 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทย กระตุ้นเศรษฐกิจด้านธุรกิจการส่งออกผลผลิตการเกษตรและธุรกิจท่องเที่ยว และส่งเสริมการต่อยอดการวิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีด้านการเกษตร ทั้งยังก่อให้เกิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจใหม่ตามนโยบายอีสานเกตเวย์และระเบียงเศรษฐกิจอีสานจากการพัฒนาพื้นที่หลังการจัดงาน

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 มี.ค. 65)

Tags: , ,
Back to Top