APCS ตัดขายหุ้นบ.ย่อย APAT 40% มูลค่า 308 ลบ. ใช้เสริมสภาพคล่อง-ขยายธุรกิจ EPC

บมจ.เอเซีย พรีซิชั่น (APCS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65 มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญที่บริษัทฯถืออยู่ในบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด (APAT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) จำนวน 22 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ APAT ให้แก่บริษัท ทีเอ็นเอ จำกัด (TNA หรือ ผู้ซื้อ) ในราคาหุ้นละ 14 บาท มูลค่าซื้อขายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 308 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯคาดว่าการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565

บริษัทฯมีแผนการนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ APAT เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่องโดยรวมให้กับบริษัท และสนับสนุนการขยายธุรกิจด้าน EPC ซึ่งเป็นกิจการหลักของบริษัทฯ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 พ.ค. 65)

Tags: , ,
Back to Top