พิธีแรกนาขวัญปี 65 พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่ง 4 คืบ/พระโคกินน้ำ-หญ้า-ถั่ว-เหล้า

ภาพ: Youtube Channel Thai PBS

งานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ ประกอบพระราชพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ฤกษ์พิธีไถหว่าน ระหว่างเวลา 08.19 – 08.49 น. โดยปีนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ส่วนพระโคแรกนาปีนี้ คือ พระโคพอ และพระโคเพียง

สำหรับผลการเสี่ยงทายผ้านุ่ง โดยพระยาแรกนา ปีนี้เสี่ยงทายผ้านุ่งได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

ส่วนการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้ พระโคกินน้ำ หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วยธัญญาหาร พลาหาร ภักษาหาร มังสาหารอุดมสมบูรณ์, กินถั่ว พยากรณ์ว่า พลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี, กินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมแจกจ่ายพันธุ์ข้าวพระราชทานให้กับเกษตรกรและประชาชน เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 พ.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top