STARK ทุ่มกว่า 2 หมื่นลบ.เข้าซื้อ LEONI ขยายฐานธุรกิจรองรับตลาด EV คาดแล้วเสร็จพ.ย.65

บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้ซื้อหุ้นใน LEONI Kabel GmbH ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนี และ LEONIsche Holding Inc ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ ในสัดส่วน 100% ของหุ้นสามัญทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 560 ล้านยูโร (หรือประมาณไม่เกิน 20,588.90 ล้านบาท) คาดว่าจะเข้าทำธุรกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

LEONI Kabel ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 ที่เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี โดยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลไฟฟ้าสำหรับโซลูชั่นยานยนต์และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ซึ่งจัดจำหน่ายภายในประเทศเยอรมนีและหลากหลายประเทศ LEONIsche ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539โดยประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) สำหรับธุรกิจ AM ของ LEONI ในทวีปอเมริกา

บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสายไฟและสายเคเบิ้ลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ด้วยแรงผลักดันจากแนวโน้มการเติบโตของตลาดยานยนต์และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลไฟฟ้าจึงจัดได้ว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญประเภทหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต

บริษัทคาดว่าการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมายจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัท ดังต่อไปนี้

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมระดับสูงของบริษัทเป้าหมายจะเป็นการเปิดโอกาสในทางธุรกิจให้กับบริษัทในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจสายไฟและสายเคเบิลสำหรับยานยนต์และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากทั่วโลก และเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตสายไฟและสายเคเบิลชั้นนำในระดับภูมิภาคและระดับโลก

(2) การแบ่งปันความรู้ทางการตลาด ความสัมพันธ์กับลูกค้า และความสามารถด้าน R&D ของบริษัท เป้าหมายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงการเจาะตลาด และการเข้าถึงลูกค้า

(3) ผลประโยชน์ทางการเงินจากบริษัทเป้าหมาย จะช่วยปรับปรุงสถานะทางการเงินของบริษัทซึ่งมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในอดีตให้ดียิ่งขึ้น เช่น ผลประกอบการที่แข็งแกร่งขึ้น และกำไรสุทธิต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้น (EPS Accretive) ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของตลาดยานยนต์(EV Car)

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนในธุรกรรมครั้งนี้มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลักไม่เกิน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ (จำนวนประมาณ 17,297.85 ล้านบาท) และส่วนที่เหลืออาจมาจากกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนของบริษัท อาทิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (STARK-W1) และ/หรือ การเพิ่มทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นสูงสุดและทำให้เกิด EPS Accretive

นายประกรณ์ เมฆจำเริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร STARK กล่าวว่า LEONI เป็นบริษัทอันดับ 1 ของโลกในด้านการผลิต Automotive cable และ Charging station solution ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความต้องการและมีการเติบโตอย่างมากในปัจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลก

ประกอบกับ LEONI ได้ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์มามากกว่า 20 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและตอกย้ำความเป็นผู้ผลิตอันดับ 1 ของโลกในด้าน Automotive cable และ Charging station solution เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า และสถานีชาร์จที่มากขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อผนวกกำลังกับ STARK ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสายไฟฟ้าแนวหน้าของไทย จะเป็นการเสริมสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและเคเบิล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง (High-margin) เพื่อครอบคลุมการเติมโตของกลุ่มพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร STARK กล่าวอีกว่า ด้วยศักยภาพและเทคโนโลยีของ LEONI ที่เป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการผลิตสายไฟฟ้ายานยนต์ (EV car) ให้กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก การควบรวมกิจการในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับ LEONI ในการเจาะตลาดขยายพื้นที่ส่งออกสู่ตลาด ASIAN ซึ่งถือว่าเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ส่งออกระดับต้นๆ ของโลกที่มีการเติบโตสูง และเป็นการตอกย้ำจุดยืนการเป็นผู้นำการผลิตสายเคเบิ้ลสำหรับยานยนต์ (Automotive cable) และสำหรับสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (Charging cable solution) อันดับ 1 ของโลก

ทั้งนี้ หลังการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะสร้าง Synergies ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การลดต้นทุนการผลิตจากการเจรจาต่อรองซื้อวัตถุดิบในราคาที่ถูกลง (ทองแดง อลูมิเนียม และ โพลีเมอร์) เนื่องด้วยปริมาณคำสั่งซื้อที่มากขึ้น การแชร์ทรัพยากรบุคคลทางด้านฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวิจัย (R&D) ของกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินด้าน Lean management อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคาดการณ์ว่าจะลงทุนจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4/65 และจะรับรู้รายได้ส่วนเพิ่มทันทีส่งผลให้ภาพรวมทั้งในแง่รายได้และกำไรของบริษัทที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

LEONI เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสายเคเบิ้ลสำหรับรถยนต์ และรถยนต์ไฟฟ้า (Automotive cable) และสำหรับสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (Charging cable solution) อันดับ 1 ของโลก ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญในรถยนต์ไฟฟ้า (EV car) และสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (Charging station) โดยมีพนักงานประมาณ 3,300 คน โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งที่เมือง Roth ประเทศเยอรมัน มีโรงงานกระจายอยู่ทั่วโลกกว่า 10 แห่ง ใน 7 ประเทศ (กลุ่มยุโรปตะวันออก อเมริกา และเอเชียแปซิฟิก) สร้างยอดขายรวมกว่า 1,380 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณกว่า 47,000 ล้านบาท) ในปี 2564 โดยมีลูกค้าที่สำคัญ เช่น Tesla, Rolls Royce, Mercedes Benz, Volkswagen, Ford, BMW, Audi, GM Group, Chery และ BYD เป็นต้น ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกที่เริ่มพัฒนาและผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV car) เป็นหลักทั้งในสหรัฐอเมริการ (Tesla) และประเทศจีน (Chery และ BYD)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 พ.ค. 65)

Tags: , , ,

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

X
Back to Top