BE8 จับมือพันธมิตรส่งกิจการค้าร่วมเอสบีซีร่วมทุนไปรษณีย์ไทยพัฒนาบริการดิจิทัล

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมการให้บริการด้านการขนส่งเอกสารสำคัญต่างๆ ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมครั้งยิ่งใหญ่ของวงการรับ-ส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Document บนโลกออนไลน์

โดยไปรษณีย์ไทยและพันธมิตรกิจการค้าร่วม เอสบีซี ทั้ง 3 บริษัท ประกอบไปด้วย บริษัท สกายไฮ จำกัด, บมจ.เบริล 8 พลัส (BE8) และบริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด จะนำศักยภาพความเชี่ยวชาญในด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้านกลยุทธ์และการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล รวมทั้งด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ มาผนวกรวมกับศักยภาพของไปรษณีย์ไทยที่เป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์และโลจิสติกส์ของชาติ พัฒนาภารกิจในการจัดส่งเอกสารให้ภาครัฐและเอกชน ให้เป็นบริการที่ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องและมีผลทางกฎหมาย รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

“ไปรษณีย์ไทย เราพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็น Digital Business ด้วยความร่วมมือครั้งสำคัญ ที่ไปรษณีย์ไทยและพันธมิตรกิจการค้าร่วม เอสบีซี จะร่วมกันนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาต่อยอดบริการ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนไทย ที่ปรับเปลี่ยนมาอยู่ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยเตรียมที่จะเปิดให้บริการระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร หรือ Total Document Handling อัปเกรดการรับ-ส่งเอกสารจาก ‘กระดาษ’ สู่ ‘e-Document’

รวมทั้งการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ผ่านระบบของไปรษณีย์ไทยได้ครบวงจร ตอบโจทย์ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเช่น การเป็นตัวกลางในการรับ-ส่งเอกสารสำคัญผ่าน Digital Mailbox การแจ้งหนี้และรับชำระเงิน e-Payment การรับรองการลงลายมือชื่อ หรือการเซ็นชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า Digital Signature ที่สามารถยืนยันความเป็นตัวตนได้หรือจะเป็นการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ให้เอกสารสำคัญการันตีตัวจริง Stamp ความเชื่อมั่น ผ่านระบบ e-Timestamp ที่ได้มาตรฐานและมีผลทางกฎหมาย เช่นเดียวกับการรับรองเอกสารสำคัญด้วยตราประจำวันที่ประทับอยู่บนหน้าซองอย่างที่ผ่านมาโดยบริการนี้มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ เสริมความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทำให้ผู้ใช้บริการ “Live Faster, Live Smarter, Live Safer, Live Greener, Live Happier” เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่ชีวิตยุคดิจิทัลไปพร้อมกัน Document less, live more”

นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BE8 เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามทำสัญญากิจการค้าร่วม (consortium) เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางไปรษณีย์ไทย และ อีก 2 บริษัท ซึ่งทาง BE8 ได้นำเอาความเชี่ยวชาญในด้านการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบครบวงจร มาร่วมกันพัฒนา สร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างบริการใหม่ๆ ร่วมกับทางไปรษณีย์ไทย

“เราได้ใช้ความความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษา ช่วยวางกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้งในด้านการตลาดและการขาย การร่วมลงทุนครั้งสำคัญนี้ เราจะมาร่วมกันเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการขับเคลื่อนกระบวนการทำธุรกิจดิจิทัลดิสรัปชั่นและบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทางไปรษณีย์ไทยและทุกธุรกิจทั้งกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลนี้”

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด กล่าวว่า ในปัจจุบันเรายังคงมีการใช้เอกสารรูปแบบกระดาษ ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ, ภาคธุรกิจ หรือเอกชน เป็นจำนวนมาก ซึ่งปัญหาจากการใช้เอกสารติดต่องาน ที่มักพบเจอในทุกวัน เช่น การปลอมแปลงเอกสารสำคัญ, ติดตามเอกสารยาก, เอกสารส่งไม่ถึงผู้รับ, การใช้พื้นที่จัดเก็บเอกสารจำนวนมาก, เอกสารชำรุดเสียหายจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน, ยากต่อการค้นหาเอกสาร เป็นต้น จึงนำมาสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH) เป็นระบบบริหารกลางในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเอกสาร, การจัดการลำดับความสำคัญของเอกสารตามเวลาที่กำหนด, และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ, ภาคธุรกิจ, และประชาชนทั่วไป ทำให้ทุกภาคส่วนสามารถทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยกระดับการให้บริการของไปรษณีย์ไทยสู่บริการ Digital Business อย่างแท้จริง

สำหรับบริการระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling: TDH) พร้อมที่จะให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานกลุ่มสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 มิ.ย. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top