SABUY เปิดธุรกิจร่วมลงทุน 3 พาร์ทเนอร์มุ่งหน้าสู่ SABUYVERSE Beyond the Cloud

บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อศึกษาและลงทุนในธุรกิจระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Management) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 51% และ บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด ถือหุ้น 49% และคิดเป็นมูลค่าการลงทุน 510,000 บาท

และ บริษัทจะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 71,865 หุ้น มูลค่าที่ตราวหุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็น 30% ภายหลังการเพิ่มทุนใน บริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด (BPARK) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำด้านระบบจัดการที่จอดรถผ่านระบบคลาวด์ที่เชื่อมโยงผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่จอดรถเข้าด้วยกัน โดยการใช้นวัตกรรมระบบบริหารที่จอดรถอัจฉริยะโดย บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทน จำนวนไม่เกิน 7,186,500 บาท ให้แก่ BPARK ด้วยเงินสดทั้งจำนวน

นอกจากนั้น บริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (SABUY Infra) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SABUY ถือหุ้น 100% จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท คุโม เรคคอน จำกัด (KUMO) เป็นผู้ให้บริการ Cloud Hosting จำนวนไม่เกิน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 100 บาท เท่ากับมูลค่าที่ไว้หรือคิดเป็น 100% ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด โดย SABUY Infra จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ KUMO ด้วยเงินสดทั้งจำนวน

นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดเผยว่า บริษัทประกาศเข้าร่วมลงทุนใน 3 ธุรกิจที่เป็นการเสริมศักยภาพของ 7 SMART โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางระบบให้สามารถรองรับ Total SMART Business Solutions ได้อย่างครบวงจร

1. การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท myHR Corporation Limited เพื่อร่วมให้บริการระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Management) ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานให้แก่ทั้งภายในกลุ่มบริษัทฯ พันธมิตร และคู่ค้า อีกทั้ง รองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ เสริมสร้าง Ecosystem และ วิสัยทัศน์ด้าน 7 สะดวก และ 7 SMART ทั้ง SMART factory, SMART office, POS solution, SABUY money ให้มีการให้บริการที่ครอบคลุมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้พนักงานในระบบสามารถเข้าถึงบริการในด้าน Pay-roll lending, Financial inclusion, และกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคตได้อีกด้วย

2. การลงทุนในบริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด (BPARK) ผู้นำด้านระบบจัดการ ที่จอดรถผ่านระบบคลาวด์ ที่เชื่อมโยงผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่จอดรถเข้าด้วยกัน โดยการใช้นวัตกรรมระบบบริหารที่จอดรถอัจฉริยะ ซึ่งธุรกิจนี้จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ธุรกิจ 7 SMART ให้ครอบคลุมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมถึงจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่ม touchpoint และเสริมให้ SABUY ecosystem ครบถ้วนยิ่งขึ้น ปัจจุบัน ระบบ BPARK ได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะ มอลล์ กรุ๊ป โครงการอสังหาริมทรัพย์ และโรงพยาบาลชั้นนำ เป็นต้น

นอกจากทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทาง SABUY ยังมีการลงทุนในบริษัทซึ่งพัฒนาและให้บริการระบบ Cloud อีกด้วย ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มธุรกิจใหม่ในเครือ SABUY แต่ยังเป็นการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับธุรกิจ SME ที่สนใจในการใช้บริการของกลุ่ม SABUY ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางด้านระบบคลาวด์และเทคโนโลยี อย่าง นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต เข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด เพื่อดูแลธุรกิจที่เกี่ยวข้องระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีได้ในอนาคต และยังรวมถึงธุรกิจพื้นฐานอื่นๆ ที่ช่วยต่อยอด หรือ สร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง การพัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการ 7 สะดวก และ 7 SMART ในการสนับสนุนการให้บริการ 7 SMART ด้วยเช่นกัน

นพ.พลวรรธน์ กล่าวว่า การเข้ามาร่วมเสริมทัพและเป็นผู้บริหารในบริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด จะทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (IT Infrastructure) เช่น Data Center Services และ Cloud Services พร้อมทั้งเตรียมนำมาผนวกกับ Ecosystem ด้านเทคโนโลยีและการให้บริการต่างๆ ของกลุ่ม SABUY ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาและให้บริการทางด้าน IT Infrastructure เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล ระบบ Cloud เป็นต้น ให้แก่ทั้งกลุ่มบริษัทฯ พันธมิตร คู่ค้า และรวมถึงเปิดโอกาสให้ SME ไทยกว่า 300,000 ราย ได้เข้าถึงบริการดังกล่าวนี้ได้เช่นเดียวกัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มิ.ย. 65)

Tags: , , ,
Back to Top