BAY ขายหนี้ด้อยคุณภาพให้ BAM ยอดรวม 1.44 พันลบ.,เข้าซื้อพอร์ตสินเชื่อฟิลิปปินส์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 อนุมัติให้ธนาคารดำเนินการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) (บสก.) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการประมูล ในส่วนที่มีขนาดรายการ จำนวน 404 ราย ยอดหนี้ ณ วันตัดบัญชี 31 ม.ค. 65 ทั้งสิ้น 1,438.17 ล้านบาท

ทั้งนี้ คาดว่าจะลงนามสัญญาในวันที่ 27 มิ.ย.65 และคาดว่าจะทำการโอนซื้อขายภายในวันที่ 27 ก.ค.65

และอนุมัติให้บริษัท SB Finance Company, Inc. (SBF) ซึ่งเป็นบริษัทที่ธนาคารถือหุ้น 50% เข้าซื้อพอร์ตสินเชื่อ Corporate Salary Loan จาก Security Bank Corporation (SBC) โดยมีระยะเวลาของธุรกรรมสิ้นสุดภายในเดือนก.ค. 65 โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวม 565 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ หรือคิดเป็นประมาณ 356 ล้านบาท คิดตามวิธีประเมินแบบ Discounted cash flow (DCF) ทั้งนี้ การเข้าซื้อพอร์ตสินเชื่อดังกล่าว เป็นเงินจากการดำเนินกิจการของ SBF

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มิ.ย. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top