เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ค้านสูตรปาร์ตี้ลิสต์หาร 500 เตรียมยื่นศาลรธน.วินิจฉัย

พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง มติรัฐสภาขัดต่อรัฐธรรมนูญ ไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้ง ส.ส.จากระบบจัดสรรปันส่วนผสมมาเป็นระบบคู่ขนาน ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ.2554 หลังประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นชอบให้กำหนดวิธีการคำนวณหา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ หารด้วย 500

ทั้งนี้ การเลือกตั้งตามระบบใหม่นี้แยกการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อออกจากกัน ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบบละ 1 ใบ การคำนวณจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองเป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับคะแนนรวมในแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ ไม่มีการนำจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่พรรคการเมืองได้รับมาพิจารณาว่าผลสุดท้ายพรรคการเมืองนั้นจะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อเท่าใด

ขณะที่ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ทั้ง 4 ร่าง รวมทั้งร่างของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นร่างหลักในการพิจารณาในการแก้ไขมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ ต่างก็เสนอวิธีการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมเหมือนกันคือ ให้นำผลคะแนนรวมที่ทุกพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหารด้วย 100 แล้วนำผลลัพธ์ไปหารคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ ผลก็คือจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง โดยไม่คำนึงว่าพรรคการเมืองจะได้ ส.ส.แบ่งเขตเท่าใด ซึ่งคณะกรรมาธิการที่รัฐสภาตั้งก็เห็นชอบกับร่างที่แก้ไข มาตรา 128 โดยไม่มีการแก้ไข

“สองวันนี้มีข่าวมาตลอดว่ามีผู้มีอำนาจในรัฐบาลต้องการให้เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งกลับไปเป็นระบบจัดสรรปันส่วนผสมเพื่อสืบทอดอำนาจของตนต่อไป โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายและข้อบังคับของรัฐสภา คำนึงแต่ความอยู่รอดและผลประโยชน์ทางการเมืองของตน วันนี้สมาชิกรัฐสภาจำนวนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในซีกรัฐบาลได้ใช้เสียงข้างมากจงใจกระทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 โดยลงมติแก้ไขมาตรา 128 ตามกรรมาธิการเสียงข้างน้อย เพื่อนำระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ถูกยกเลิกโดยรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 กลับมาใช้ การแก้ไขเช่นนี้ขัดมาตรา 91 แห่งรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 และข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอย่างชัดเจน”

แถลงการณ์ฯ ระบุ

พรรคเพื่อไทยจึงขอแถลงให้ทราบถึงการใช้เสียงข้างมากกระทำการตามอำเภอใจ ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ และพรรคเพื่อไทยจะดำเนินการเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นร่างมาตรา 128 ขัดรัฐธรรมนูญต่อไป และจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อหยุดยั้งความเลวร้ายเหล่านี้

ด้านนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยสมาชิกพรรค แถลงข่าวเตรียมดำเนินการตามกฎหมายกับรัฐบาลที่ครอบงำการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ หลังประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นชอบให้กำหนดวิธีการคำนวณหา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ หารด้วย 500 สวนทางกับร่างกฎหมายที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการโหวตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้น และการสืบทอดอำนาจ

“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เป็นความอัปยศที่สุดของรัฐสภาไทย…รัฐบาลสั่งยกเลิกกฎหมายของตัวเอง ทำเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด เมื่อถูกพรรคร่วมขู่ถอนตัว เป็นการจงใจฝ่าฝืนกำหมาย และขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง”

นพ.ชลน่าน กล่าว

หลังจากนี้จะดำเนินการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ตรวจสอบการใช้อำนาจครอบงำพรรคการเมือง และร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่ามีการจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ก.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top