ปปง.เปิดให้ผู้เสียหายหุ้น MORE ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิภายใน 90 วัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดให้ผู้เสียหายคดีฉ้อโกงหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ พร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดความเสียหายและจำนวนความเสียหาย ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.-17 เม.ย. 66

เอกสารประกอบ ได้แก่

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ หรือ สำเนาบันทึกคำให้การต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา

– สำเนาสัญญาการลงทุน หรือ สำเนาเอกสารการทำธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหายและจำนวนความเสียหาย

– บัญชีซื้อขายและมูลค่าการซื้อขายหุ้น

– สำเนาหนังสือยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือหนังสือการเรียกชำระค่าซื้อหุ้น

– สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะพยาน

– เอกสารอื่น ๆ

ก่อนหน้านี้ ปปง.สั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหุ้น MORE ไว้ชั่วคราว 2 ครั้ง รวม 36 รายการ มูลค่าราว 5,319 ล้านบาท ทั้งเงินหรือหุ้นที่ซื้อต่อเนื่องจากการขายหุ้น MORE หรือ MORE-R รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 19 ล้านบาท พร้อมดอกผล และอายัดทรัพย์สินของนายอภิมุข บำรุงวงษ์ กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 34 รายการ ประมาณ 5,300 ล้านบาท พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.65-18 ก.พ.66

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ม.ค. 66)

Tags: , , , , , ,
Back to Top