กรมการจัดหางานเร่งนายจ้างต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ

กรมการจัดหางาน ขอให้นายจ้าง และ สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้แก่ สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 (ตามมติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2565) ให้รีบยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานผ่านระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 หากประสงค์จะทำงานต่อไป

หากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานและชำระเงินค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้

สามารถดำเนินลงทะเบียน – ต่ออายุ – ชำระเงินได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

2. เข้าสู่ระบบต่ออายุใบอนุญาต

– เลือกสถานที่ยื่นคำขอต่อใบอนุญาต

– ตรวจสอบข้อมูลนายจ้างและคนต่างด้าว

– กรอกข้อมูลและแนบเอกสารตามที่ระบบกำหนด (แบบบต.50 อ.5)

3. ชำระเงินค่าธรรมเนียม รอพิจารณาอนุมัติการยื่นต่ออายุ และรอรับใบอนุญาตทำงาน

หากมีข้อขัดข้องสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ก.พ. 66)

Tags: , ,
Back to Top