สนพ.ชี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลงชีวภาพตลาดโลกมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น 0.01 บาท/ลิตร

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพว่า ราคาน้ำมันไบโอดีเซล อ้างอิงเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 3-9 ก.ค.66 อยู่ที่ 33.67 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้น 0.01 บาทต่อลิตร จากสัปดาห์ก่อนสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 26-30 มิ.ย.66 เฉลี่ยอยู่ที่ 5.50 – 6.00 บาทต่อกิโลกรัม

ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 27.91 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.20 บาทต่อกิโลกรัม โดยปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือนพ.ค.66 ประมาณ 245,677 ตัน ส่วนสต็อกน้ำมันไบโอดีเซล B100 ณ สิ้นเดือนเม.ย.66 ประมาณ 74.70 ล้านลิตร

ภาพรวมสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันในปี 66 นั้น มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 5.81 ล้านไร่ โดยในปี 66 (พ.ค.66) มีอัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยร้อยละ 17.41 มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 254,822 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3 ตันต่อไร่ และมีการส่งออก CPO ประมาณ 44,401 ตัน โดยมีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอื่น 106,261 ตัน และความต้องการใช้ในประเทศด้านน้ำมันไบโอดีเซล 84,090 ตัน ทั้งนี้จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือนเม.ย.66 พบว่ามีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 65.10 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนปริมาณใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 เท่ากับ 4.46 ล้านลิตรต่อวัน และมีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 4.26 ล้านลิตรต่อวัน

สำหรับราคาเอทานอลของไทยอ้างอิงในเดือนราคาเอทานอลอ้างอิงในเดือนก.ค.66 อยู่ที่ 29.10 บาทต่อลิตร ซึ่งราคาเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน 0.09 บาทต่อลิตร จากราคามันสำปะหลังในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลออกสู่ตลาดลดลง และตามความต้องการนำเข้าจากจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก อีกทั้งราคากากน้ำตาลก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 27 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.57 ล้านลิตรต่อวัน โดยผลิตจริงในเดือนพ.ค. อยู่ที่ 2.77ล้านลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 3.58 ล้านลิตรต่อวัน

อย่างไรก็ตาม สนพ. จะติดตามสถานการณ์ราคาไบโอดีเซล อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ก.ค. 66)

Tags: , , ,
Back to Top