ส่งออกมิ.ย. -6.4% เหตุฐานปีก่อนสูง แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนมิ.ย.66 การส่งออกมีมูลค่า 24,826 ล้านดอลลาร์ -6.4% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน จากที่ตลาดคาด -7.3 ถึง -9.3% ขณะที่การนำเข้า มีมูลค่า 24,768 ล้านดอลลาร์ -10.3% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ในเดือนมิ.ย.66 ไทยเกินดุลการค้า 57.7 ล้านดอลลาร์

สำหรับการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.66) มีมูลค่า 141,170 ล้านดอลลาร์ -5.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 147,477 ล้านดอลลาร์ -3.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ช่วงครึ่งปีแรก ไทยขาดดุลการค้า 6,307 ล้านดอลลาร์

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แม้อัตราการส่งออกในเดือนมิ.ย.66 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จะยังหดตัวต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลมาจากฐานที่สูงในปีก่อน แต่หากพิจารณาในแง่ของมูลค่าแล้ว จะพบว่ามูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น และถือว่าการส่งออกของไทยยังอยู่ในระดับที่ดีกว่าหลายประเทศในภูมิภาค

“ไม่น่าตกใจ แม้ส่งออกจะยังติดลบ แต่เราลบน้อยกว่าประเทศอื่น อย่าดูแค่ตัวเลขติดลบ เพราะมูลค่าส่งออกเฉลี่ย 6 เดือน อยู่ที่ 25,300 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าในช่วงก่อนโควิด ซึ่งอยู่ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์…สาเหตุที่ส่งออกเดือนมิ.ย.ติดลบ 6.4% เพราะเดือนนี้เมื่อปีก่อน ฐานสูงที่ 26,521 ล้านดอลลาร์ อยากให้ดูในเชิงมูลค่ามากกว่า เดือนนี้ทำได้ 24,000 ล้านดอลลาร์ ถือว่าน่าพอใจในการทำงานระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งหากเทียบประเทศอื่นๆ แล้วติดลบมากเรา เรายังอาการน้อยกว่า” ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุ

สำหรับปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการส่งออกของไทย คือ 1.ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรยังคงเติบโต 2.การได้รับอานิสงส์จากการกระจายแหล่งนำเข้าของคู่ค้า เพื่อทดแทนแหล่งซื้อเดิมที่ประสบปัญหาด้านผลผลิต และ 3. การเติบโตของเมกะเทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อม การเติบโตของการท่องเที่ยว และปัญหาวัตถุดิบที่คลี่คลายลง ขณะที่ยังมีปัจจัยท้าทายสำคัญ คือ ผู้บริโภคทั่วโลกยังคงระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ก.ค. 66)

Tags: , , ,
Back to Top