KTB พร้อมให้บริการ PromptBIZ หนุนระบบการค้า-การชำระเงินดิจิทัลครบวงจร

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สถาบันการเงิน พันธมิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบ PromptBIZ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินกลางสำหรับภาคธุรกิจ ที่จะช่วยสนับสนุนการทำธุรกรรมการค้า และการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถข้ามธนาคารได้อย่างครบวงจร สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทย และทิศทางการพัฒนาระบบการชำระเงินภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย (Payment Directional Paper) ในระยะ 3 ปี (2565-2567) ของธปท. ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2566

โดยระบบ PromptBIZ จะเป็น The Game Changer ของภาคธุรกิจ สนับสนุนการทำธุรกรรมการค้าด้วยระบบดิจิทัลแบบครบวงจร โดยเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและการชำระเงิน ตั้งแต่ข้อมูลใบแจ้งหนี้ ไปสู่การวางบิล การชำระเงิน จนถึงการออกใบเสร็จที่มีความปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งมีบริการ Digital Trade and Payment เป็นบริการส่งและรับเอกสารทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-Invoice และ e-Receipt และสามารถนำข้อมูลทางการค้าดังกล่าว ไปชำระเงินผ่านบริการโอนเงินทั้งภายในและระหว่างธนาคาร (Bulk Payment)

อีกทั้งยังต่อยอดการใช้ข้อมูลไปยังธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การให้สินเชื่อธุรกิจ ผ่านบริการ Digital Supplychain Finance ที่นำมาใช้สนับสนุนสินเชื่อกับธุรกิจ SME โดย SME สามารถใช้ข้อมูลธุรกรรมการค้า บนระบบ PromptBIZ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว และมีการป้องกันการใช้ข้อมูลมาขอสินเชื่อซ้ำ (Double Financing) เพื่อนำมาประกอบการขอสินเชื่อประเภท Invoice Factoring/Financing ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น และสะดวกรวดเร็วขึ้น ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลกดิจิทัลที่ไม่หยุดนิ่ง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคธุรกิจไทย

ธนาคารกรุงไทย พร้อมให้บริการ PromptBIZ ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม Krungthai BUSINESS ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการเอกสารการค้าครบวงจรตอบโจทย์ธุรกิจในที่เดียว โดยเปลี่ยนเอกสารทางการค้าจากเดิมที่เป็นกระดาษมาเป็นเอกสารการค้าดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การวางบิล รับวางบิล ตรวจสอบความถูกต้องและชำระเงินผ่านแพลตฟอร์ม

พร้อมจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมไปถึงการทำรายการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ โดยไม่ต้องออก 50 ทวิให้กับคู่ค้า ซึ่งเปิดให้บริการวางบิลและรับวางบิลสำหรับคู่ค้าภายในธนาคารและข้ามธนาคาร นอกจากนี้คู่ค้าธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ใน Ecosystem ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกด้วยบริการสินเชื่อใบแจ้งหนี้ (Invoice Financing)

“การต่อยอดพัฒนาบริการด้านชำระเงิน เป็นกลไกสำคัญในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจของประเทศ” นายผยง ระบุ

นายผยง กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารได้นำร่องให้บริการ PromptBIZ กับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA และบริษัทคู่ค้า เช่น บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งจะช่วยให้คู่ค้าลดขั้นตอนการส่งเอกสาร ลดข้อผิดพลาด ลดการใช้กระดาษ ลดต้นทุนการดำเนินงาน ส่งผลให้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารมีแผนขยายการให้บริการไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ส.ค. 66)

Tags: ,
Back to Top