ครม. ไฟเขียวปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบ ช่วยเกษตรกรโคนมหลังขาดทุนต่อเนื่อง

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนม เนื่องจากเกษตรกรโคนมยังประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง จากต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบที่สูงขึ้น และไม่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งสืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย และยูเครน โดยมองว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกษตรกรที่ทำฟาร์มขนาดเล็กมีแนวโน้มเลิกอาชีพโคนม ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตนม และผลิตภัณฑ์นมในปัจจุบันเป็นวงกว้าง

ครม. จึงเห็นชอบในหลักการของการยื่นมือช่วยเหลือเกษตรกรโคนม พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่า นอกเหนือจากการปรับราคา ให้พิจารณาการช่วยเหลือให้ตรงจุดมากขึ้น เช่น การลดต้นทุนให้เกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเลี้ยงโคนม และการสนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์นมที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค เป็นต้น โดยให้มีผลกระทบต่อผู้บริโภคน้อยที่สุด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ต.ค. 66)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top