ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 75,252 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 75,252 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 20,287 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกัน ขายสุทธิ 1,496 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 1,383 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.62%   ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 2-3 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 1,382 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,383 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ  (Expired) 1 ล้านบาท ด้านปัจจัยในประเทศ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/66 ขยายตัว 1.5% จากตลาดคาดว่าจะขยายตัวในช่วง 2.0 -2.2% โดยเป็นการขยายตัวชะลอลงจาก 1.8% ในไตรมาส 2/66 เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น การใช้จ่ายรัฐบาลลดลง ปัจจัยหลักมาจากการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับโควิดลดลง ขณะที่การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่อง และการลงทุนของภาคเอกชนที่เร่งขึ้น ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,405 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย20-11-2023Change%Change
 มูลค่าการซื้อขาย75,251.81 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน2.12 %ลดลง0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี2.38 %ลดลง0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี2.62 %ลดลง0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาทChange%Change
ตั๋วเงินคลัง23,861.32เพิ่มขึ้น3473 %
พันธบัตรรัฐบาล18,307.80ลดลง30 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00n/a
พันธบัตร ธปท.22,040.26เพิ่มขึ้น11 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ1,163.16เพิ่มขึ้น121514 %
หุ้นกู้เอกชน5,833.30เพิ่มขึ้น115 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 พ.ย. 66)

Tags: , , ,
Back to Top