HILITE: กลุ่มโรงไฟฟ้าปรับลงยกแผงรับ Sell on Fact ขึ้นค่าไฟแต่โบรกฯมองเสี่ยงถูกรัฐบาลสกัด

กลุ่มโรงไฟฟ้าปรับตัวลงยกแผงหลังจากรับข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เคาะปรับขึ้นค่าไฟงวดใหม่ในช่วงบเดือน ม.ค.-มี.ค.67 เมื่อวานนี้ไปแล้ว ทำให้เกิดแรงขาย Sell on Fact ขณะที่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ยังมองว่ามีความเสี่ยงที่ภาครัฐจะเข้ามาแทรกแซงตามนโยบายบรรเทาภาระของประชาชน

เมื่อเวลา 11.42 น. โดย GPSC ลบ 4.71% มาอยู่ที่ 45.50 บาท ลดลง 2.25 บาท มูลค่าซื้อขาย 447.58 ล้านบาท

RATCH ลบ 4.29% มาอยู่ที่ 33.50 บาท ลดลง 1.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 209.65 ล้านบาท

BGRIM ลบ 2.80% มาอยู่ที่ 26.00 บาท ลดลง 0.75 บาท มูลค่าซื้อขาย 52.84 ล้านบาท

GULF ลบ 2.16% มาอยู่ที่ 45.25 บาท ลดลง 1.00 บาท มูลค่าซื้อขาย 389.40 ล้านบาท

EGCO ลบ 3.73% มาอยู่ที่ 129.00 บาท ลดลง 5.00 บาท มูลค่าซื้อขาย 168.45 ล้านบาท

บล.หยวนต้า ระบุในบทวิเคราะห์ว่า จากการที่ กกพ.มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) และมีมติเห็นชอบให้ปรับค่า Ft ขายปลีกงวดเดือน ม.ค.-เม.ย.67 ขยับขึ้น 69 สตางค์ ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าจะสูงขึ้นจาก 3.99 เป็น 4.68 บาทต่อหน่วย มองว่าค่าไฟดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางต่ำสุดตามข้อเสนอของกกพ. ซึ่งจะคืนภาระต้นทุนคงค้างให้ EGAT ภายใน 2 ปี เป็นบวกต่อโรงไฟฟ้า SPP (GPSC BGRIM) แต่เป็นลบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น CPALL CPAXT

แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมากระทรวงพลังงานไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอค่าไฟฟ้าทั้ง 3 แนวทางของ กกพ. ดังนั้นเราเชื่อว่าภาครัฐจะรอดู Feedback จากภาคอุตสาหกรรม-ประชาชน เพื่อรอแทรกแซง (Base Case อยู่ที่ 3.99-4.30 บาท) แต่เนื่องจากฐานะการเงินของ EGAT เปราะบาง มาตรการแทรกแซงอาจให้ PTT ช่วยเหลือต้นทุนก๊าซเหมือนงวดปัจจุบัน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสภาพคล่องเท่านั้น (ให้ส่วนลดราคาก๊าซชั่วคราว และโรงไฟฟ้าคืนค่าก๊าชในอนาคต) ไม่กระทบต่องบกำไร/ขาดทุนของ PTT (กระทบเพียงกระแสเงินสด เราประเมินผลกระทบงวดเดือนก.ย.-ธ.ค. 4 พันล้านบาท)

ขณะที่ปี 67 คงมุมมองบวกต่อโรงไฟฟ้า SPP จาก 1.ต้นทุนเชื้อเพลิงลดลง 2.ค่าไฟฟ้าสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และชดเชยการแบกรับการะค่าเชื้อเพลิงในช่วงที่ผ่านมา 3. อุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมดีขึ้น 4. กำลังผลิตใหม่ 5. แนวโน้ม Bond Yield ผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว

วานนี้ GPSC BGRIM บวกเด่นรับข่าวไปแล้ว แต่ค่าไฟฟ้ายังมีโอกาสถูกภาครัฐแทรกแซง รวมทั้งวันนี้ (30 พ.ย.) BGRIM จะผันผวนจากการปรับน้ำหนักดัชนี MSCI และแน้วโน้มไตรมาส 4/66 ไม่เด่น ลดลง QoQ เชิงกลยุทธ์ถ้าไม่มีสถานะ ไม่แนะนำให้ไล่ซื้อในวันนี้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 พ.ย. 66)

Tags: , ,
Back to Top