วิทยุการบินฯ วางแผนบริหารจราจรทางอากาศ หนุนการฝึก “คอบร้าโกลด์”

นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า วิทยุการบินฯ ได้เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจภาคความมั่นคงของประเทศ โดยในปีนี้กองทัพไทย ได้กำหนดช่วงเวลาการฝึกร่วมผสมทางทหารระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกา หรือ “คอบร้าโกลด์” ซึ่งเป็นปีที่ 43 ของการฝึกความร่วมมือทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค สำหรับปีนี้ มีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกและร่วมสังเกตการณ์ รวมทั้งหมด 30 ประเทศ

โดยการฝึกนี้ ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งในปีนี้กองทัพไทย ได้กำหนดช่วงเวลาการฝึกคอบร้าโกลด์ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ.- 8 มี.ค.67 เวลา 08.00-21.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ โดยการฝึกดังกล่าว จำเป็นต้องมีการปิดห้วงอากาศในบริเวณพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และด้านใต้ของประเทศ เพื่อใช้ทำการฝึก

“ในปีนี้ จะเน้นการฝึกรับมือ และฝึกต่อต้านภัยคุกคามด้านสงครามไซเบอร์ และอวกาศ ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาทั่วโลก ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของแต่ละประเทศ” นายณพศิษฏ์ กล่าว

นายณพศิษฏ์ กล่าวว่า บริษัทวิทยุการบินฯ ได้เตรียมพร้อมบริหารจราจรทางอากาศ ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพอากาศอย่างใกล้ชิด จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ไปประจำศูนย์บัญชาการการฝึกฯ ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับกองทัพไทย อีกทั้งได้เตรียมแผนบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศตลอดห้วงการฝึก โดยแจ้งให้สายการบิน ปรับการใช้เส้นทางบินตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ อีกทั้งได้มีการบริหารจัดการความสูง เพื่อลดการกระจุกตัวในห้วงอากาศ

“เนื่องมาจากพื้นที่ห้วงอากาศมีจำกัด จึงอาจเกิดความล่าช้าบ้างเล็กน้อยในบางช่วงเวลาของการฝึก ขอให้ผู้โดยสารรับฟังข้อมูลข่าวสา รและประชาสัมพันธ์จากสายการบิน และท่าอากาศยานอย่างใกล้ชิด โดยวิทยุการบินฯ พร้อมอำนวยความสะดวกและบริหารจราจรทางอากาศ เพื่อให้เกิดผลกระทบความล่าช้าของเที่ยวบินน้อยที่สุด และเพื่อความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินเป็นสำคัญ” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินฯ ระบุ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ก.พ. 67)

Tags: , ,
Back to Top