คิดไงบอกมา! “ร่างจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย” กทม.ขยายเวลารับฟังความเห็นถึง 31 มี.ค.

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม. ได้ขยายระยะเวลาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้า และการขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือสถานสาธารณะ พ.ศ. 2566 ทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://survey123.arcgis.com/share/bd81dbe912144969937bc8cbd0f12084?portalUrl=https%3A%2F%2Fcpudgiportal.bangkok.go.th%2Fportal ไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 67 (จากเดิมเปิดรับความเห็นถึงสิ้นเดือน ก.พ.67)

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้า และการขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือสถานสาธารณะ ใน 6 กลุ่มเขต ซึ่งได้เริ่มประชุมครั้งแรกแล้ว ที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เมื่อวันที่ 23 ก.พ.67 ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย

สำหรับการจัดประชุมครั้งต่อไป มีกำหนดการ ดังนี้

– กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 5 มี.ค. 67 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี

– กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 6 มี.ค. 67 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

– กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 8 มี.ค. 67 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

– กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 11 มี.ค. 67 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตยานนาวา

– กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 16 มี.ค. 67 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางแค

โดยจะมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตและผู้บริหารเขต ผู้แทนสถาบันการศึกษา คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ผู้ค้าจุดผ่อนผัน และนอกจุดผ่อนผัน และประชาชน มาประชุมเสวนา (Workshop) ร่วมกัน เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างครบถ้วนและรอบด้าน ตลอดจนเพื่อนำความคิดเห็นต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไขประกาศกรุงเทพมหานครให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 67)

Tags: , ,
Back to Top