TPOLY แจงหุ้นพุ่งร้อนแรงจัดจากปัจจัยภายนอก-ไร้พัฒนาการทางธุรกิจ

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขอให้บริษัทชี้แจงเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญในระยะเวลาอันใกล้ เนื่องจากราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาที่ปรับสูงขึ้นในช่วงวัน ที่ 7 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2567 นั้น บริษัทขอเรียนชี้แจงว่าบริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆ ทางธุรกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์แต่อย่างใด ราคาหุ้นที่ปรับสูงขึ้นของบริษัทนั้นเกิดจากปัจจัยภายนอกและสภาวการณ์อื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท

อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีพัฒนาการที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญใดๆ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบและจะปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 มี.ค. 67)

Tags: , ,
Back to Top