ครม.ผ่านหลักการร่าง พ.ร.บ.จัดทำประชามติ-ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 68 กรอบ 3.75 ล้านลบ.

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 กรอบวงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท และอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ฉบับเดิม พ.ศ. 2564 ตามที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติฯ ได้เสนอมา และให้ส่งต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร หรือวิปรัฐบาล เพื่อเสนอต่อสภาต่อไป

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 พ.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top