Media Talk: เทรนด์จักรวาล Martech ไทยปี 2025 เทคโนฯใหม่มา!แต่เทคโนฯเก่ายังไม่เอาท์

โลกธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น บวกกับความท้าทายที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้องค์กรต่างเร่งปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้าและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ดังนั้น Marketing Technologies หรือ Martech จึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่กลายเป็นปัจจัยสำคัญ จนเกิดเครื่องมือ Martech ขึ้นมากมาย และ”จักรวาล Martech” ในที่สุด โดยภายในงาน CREATIVE TALK Conference 2024 คุณแบงค์ สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ CEO of Content Shifu ร่วมบรรยายในหัวข้อ Martech of 2025 พร้อมกับสรุปไฮไลต์ของ Martech ในไทยสำหรับปี 2025 ผ่านการทำวิจัยและประสบการณ์โดยตรงของคุณแบงค์เอง แยกย่อยออกมาได้เป็น 7 หัวข้อ ดังนี้

• Old is The New Gold

ไม่ได้มีแต่ไวน์เท่านั้นที่ว่ากันว่า “ยิ่งเก่ายิ่งดี” เทคโนโลยีก็เช่นเดียวกัน การเลือกหยิบใช้เทคโนโลยีที่ไม่ได้เป็นนวัตกรรมล่าสุดอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างคาดไม่ถึงเลยก็เป็นได้ โดยคุณแบงค์ได้ยกตัวอย่างแบรนด์ GQ ซึ่งตนเองได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับทางแบรนด์ และพบว่าช่องทาง Marketing ที่สร้างยอดขายได้มากที่สุดของแบรนด์นั้น กลับกลายเป็นการเสนอโปรโมชั่นผ่านอีเมลหรือ Email Marketing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาแล้วกว่า 40 ปี ด้วยการตั้ง Subject ของอีเมลที่นำเสนอโปรโมชั่นของสินค้าที่มีการสอดแทรกความบันเทิง เล่นคำ และวลีเด็ดที่ทันกระแส สอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ เท่านี้ก็สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมมาทำตลาดในยุคปัจจุบันได้ แต่อย่างไรก็ดี การทำตลาดเช่นนี้ ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้ ไม่ว่าจะใช้ Martech ที่เก่าหรือใหม่

• Entering The Next Era of The World of Candy Without (Third-Party) Cookies

Cookies ที่ว่านี้ไม่ใช่ขนมหวานแต่อย่างใด แต่คือไฟล์ข้อความ (Text File) ที่ฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรา ทำหน้าที่คอยจดบันทึกและติดตาม และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2025 นั้น Google Chrome จะลดการใช้คุ้กกี้ลง เพราะโลกกำลังหมุนเข้ามาสู่การโฟกัสกับ Privacy หรือความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน Thailand’s Martech Report 2024 ที่ทาง Content Shifu จัดทำร่วมกับ Hummingbirds Consulting ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อไปนักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจก็จะเข้าถึงข้อมูลและทำความเข้าใจลูกค้ายากลำบากขึ้น โดยคุณแบงค์ได้แนะนำวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยการทำ Lead Generation หรือหลักการยื่นหมูยื่นแมว แลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประโยชน์ซึ่งกันและกัน เช่น การทำไฟล์ให้ความรู้แจกฟรี แต่ต้องผ่านการลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัวบางส่วนก่อน จึงจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ เพื่อให้เกิด First-Party data หรือ Zero-Party data

• Martech Stacks, Not Just Martech Tools

Martech อย่างเดียวไม่พอ! การใช้งาน Martech ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปสู่การนำเครื่องมือต่างๆ มาประสานเข้าด้วยกันเป็นระบบนิเวศ (Ecosystem) มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจและผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Reply Guy ซึ่งเป็นผลผลิตจากการผสานระหว่างเทคโนโลยีการรับฟังบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้เกิดเป็นแชทบอทที่สามารถค้นหา รวบรวม และนำเสนอข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รายงาน Thailand’s Martech Report 2024 ยังระบุด้วยว่า องค์กรในประเทศไทยมีแผนที่จะใช้งานเครื่องมือ Martech เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างจริงจัง

• No Tech Knowledge, No Problem! There’s No-code!

การเขียนโปรแกรมหรือเขียนโค้ดนั้นถือเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับนักการตลาดหลาย ๆ คน เนื่องจากต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะทาง อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน การเขียนโค้ดไม่เป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป เพราะด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เราสามารถสร้างแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการใช้ส่วนประกอบต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาสำหรับพร้อมใช้งานมาประกอบเข้าด้วยกัน เช่น แพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป ที่เพียงแค่กรอกข้อมูลตามที่กำหนด ก็จะได้เว็บไซต์ที่สวยงามทันสมัย โดยที่เราไม่ต้องยุ่งยากกับการเขียนโค้ดแม้แต่นิดเดียว

• Human & Machine Harmony

จากรายงาน Thailand’s Martech Report 2024 พบว่า การใช้งานเทคโนโลยี Generative AI ที่สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่างๆ ได้แบบอัตโนมัติมีการอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งในปีนี้อาจจะยังถือเป็นเรื่องใหม่และน่าตื่นเต้น แต่สำหรับในปี 2025 นั้น เทคโนโลยีดังกล่าวจะกลายเป็นเรื่องปกติและถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล (Martech) ดังนั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรบรื่น มนุษย์และเทคโนโลยีจำเป็นต้องวางแผนและเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากร รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร

• P is for Pioneer

5P คือ กลยุทธ์ทรงพลังที่องค์กรต้องมีเพื่อให้การใช้งาน Martech เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มตั้งแต่ Planning & Strategy การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ที่เป็นรากฐานสำคัญ People บุคลากรที่มีทักษะความรู้ในการใช้งานเครื่องมือตามกลยุทธ์ และมีทัศนคติพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ Process (กระบวนการ) มีการกำหนดขั้นตอนการนำเครื่องมือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างเป็นระบบ

Platform (เครื่องมือ) ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร และที่สำคัญที่สุดก็คือ Pioneer (ผู้นำทาง) ซึ่งคือทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยกำหนดทิศทาง มองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงผลักดันและพัฒนาทักษะของทีม เพื่อให้การนำ Martech มาใช้งานในองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

• Martech + Managed Service

ด้วยการเติบโตของตลาด Martech ในไทยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงปฏิเสธไปไม่ได้เลยว่า กลุ่มลูกค้ามีความคาดหวังที่สูงขึ้นกว่าการได้รับเพียงแค่เครื่องมือเท่านั้น แต่ยังต้องการบริการอื่น ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดธุรกิจประเภท Martech Managed Service ขึ้นมา เช่น ไม่ใช่แค่ให้บริการฟังก์ชันการรับฟังข้อมูลบนสังคมออนไลน์ (Social Listening) เพียงอย่างเดียว แต่ต้องยังมีบริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและนำเสนอผลการวิเคราะห์ (Insight Analysis) ให้แก่ลูกค้าด้วย ถือเป็นแนวโน้มของตลาด Martech ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 มิ.ย. 67)

Tags: , , , ,
Back to Top