เสถียรภาพการเมืองสั่นคลอน! กดดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคพ.ค.ต่ำสุดในรอบ 7 เดือน

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนพ.ค.67 อยู่ที่ระดับ 60.5 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน นับตั้งแต่ ธ.ค.66

โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดัชนีลดลงต่ำสุดในรอบ 7 เดือน มาจากความกังวลเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง 40 สว. เกี่ยวกับคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี ตลอดจนความกังวลสถานการณ์ราคาพลังงานในประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงครามในตะวันออกกลางที่อาจยืดเยื้อ ซึ่งเป็นปัจจัยเพิ่มแรงกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้ล่าช้าออกไป

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวม อยู่ที่ 54.3 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางาน อยู่ที่ 57.6 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 69.8 ซึ่งดัชนีทุกรายการ ปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เช่นกัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 มิ.ย. 67)

Tags: ,
Back to Top