17 มิ.ย. ป.ป.ช. นัดเปิดบัญชีทรัพย์สิน “เศรษฐา” เพิ่ม พ่วงสัญญาจัดการหุ้น 3 รมต.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 5 ราย โดยรายชื่อที่น่าสนใจ ได้แก่

1. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 (เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณียื่นเอกสารเพิ่มเติม)

2. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 (เปิดเผยสำเนาของสัญญาจัดการหุ้นส่วน หรือหุ้นของรัฐมนตรี ปัจจุบันเจ้าตัวลาออก และพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว)

3. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 (เปิดเผยสำเนาของสัญญาจัดการหุ้นส่วน หรือหุ้นของรัฐมนตรี)

4. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 (เปิดเผยสำเนาของสัญญาจัดการหุ้นส่วน หรือหุ้นของรัฐมนตรี)

5. นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 (เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 มิ.ย. 67)

Tags: , ,
Back to Top