กนส.ล่าสุด

กนง.-กนส.จับตาหนี้ครัวเรือน-ตลาดตราสารหนี้ผันผวนความเสี่ยงศก.ไทยระยะ 2-3 ปี

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการนโยบายการเงิน (กนง.) และ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 8 ธ.ค. 64 เพื่อติดตามและประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย…

กนส.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม เน้นเพิ่มสภาพคล่อง-เติมเงินใหม่ รองรับโควิดยืดเยื้อ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม…
Back to Top