ขนมคาเฟ่ล่าสุด

FNS ลงทุนบริษัทขนมในสัดส่วน 30% จากแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมเป็นหุ้นสามัญ

บมจ.ฟินันซ่า (FNS) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 บริษัทได้แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท ขนมคาเฟ่ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ขนมแฟคตอรี่ (1999) จำกัด) (“บริษัทขนม”) ในรูปแบบการให้เงินกู้แปลงสภาพ…
Back to Top