ชื่นศิริล่าสุด

SGP เผย บ.ย่อยเข้าถือหุ้น “ชื่นศิริ” เพิ่มเป็น 97.56% พร้อมถือครองที่ดิน 2 แปลง

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้อนุมัติให้บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำกัด (SQS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือห…
Back to Top