NYSE เตรียมโยกระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์จากนิวเจอร์ซีย์ หากรัฐเก็บภาษีซื้อขายหุ้น

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) เตรียมโยกย้ายระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ออกจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ หากทางรัฐเรียกเก็บภาษีจากการซื้อขายหลักทรัพย์ วอลล์สตรีทเจอร์นัลระบุว่…
1 2
Back to Top