โพลชี้คนส่วนใหญ่ยกมาตรการ ‘แจกเงิน-ลดค่าไฟ’ ช่วยลดทุกข์ยาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความทรงจำประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผส…

ซูเปอร์โพลระบุชาวบ้านมองปรับ ครม.นักการเมืองเข้ามาถอนทุน-นายกฯลอยตัวเหนือปัญหา

ผศ.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ปรับคณะรัฐมนตรี เพื่อใคร” พบว่าผู้ให้ความคิดเห็นส่วนใหญ่ร้อยละ 63.3 มองว่ารัฐบาลจะปรับคณะรัฐมนตรี…

ผลโพลสูสี ‘แรงหนุน-แรงต้าน’ รัฐบาล ช่วงโควิด-อภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง “แรงหนุน แรงต้าน” โดยกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,123 ตัวอย่าง โดยเมื่อถามถึงจำนวนปี (ระยะเวลา)…

ผลสำรวจชี้คนส่วนใหญ่มองการเมืองหลังโควิดจะขัดแย้งรุนแรงขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง สามัคคีปรองดอง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน…

ซูเปอร์โพลเผย New Normal หลังพ้นโควิดคนสั่งสินค้าดิลิเวอรี่-ติดโลกโซเชียลมากขึ้น

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยว่า ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง จริตใหม่ประชาชนหลังพ้นโควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประ…

ผลโพลเปิดใจเด็กยากจนช่วงโควิด ระบุถ้ารัฐไม่ช่วยอาจไม่ได้เรียนต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เปิดใจเด็กยากจนช่วงลำบากโควิด-19 โดยดำเนินการเก็บข้อมู…

โพลชี้ ‘ลดค่าไฟ-แจกเงิน’ โดนใจประชาชนมากสุดช่วงโควิด-19

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยว่า ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อะไรโดนใจประชาชน ช่วงโควิด-19 ในด้านสังคม พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 70.8% ระบุการดูแล รักษา ฟื้นฟู…
1 2
Back to Top