นักลงทุนสถาบันต่างประเทศล่าสุด

MINT ออกหุ้นกู้ Perpetua สกุลดอลลาร์ 300 ล้านเหรียญฯขายสถาบันต่างประเทศ

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน ซึ่งธนาคารกรุงเทพเป็…
Back to Top