ครม.อนุมัติขยายเวลาออกกฎหมายรอง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานอีก 1 ปี

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จำนวน 9 ฉบับ…

จับตา ครม.เคาะขึ้นราคาน้ำตาลทราย/เพิ่มเงินเยียวยาแรงงานไทยจากอิสราเอล

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุม แทนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ที่อยู่ระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมประชุ…

ครม.มอบก.ทรัพย์ เร่งแก้อุปสรรค-ข้อจำกัด PM2.5 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ถึงมาตรการหารือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้ม…

ครม. เคาะหยุดยาวช่วงปีใหม่เป็น 29 ธ.ค.66 ถึง 1 ม.ค.67

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี…

ครม. ไฟเขียวปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบ ช่วยเกษตรกรโคนมหลังขาดทุนต่อเนื่อง

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนม เนื่องจากเกษตรกรโคนมยังประสบปัญหาขาดทุน…

ครม.แต่งตั้ง “รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี” นั่งรองโฆษกรัฐบาล

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบแต่งตั้งนางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้…

คลัง ชงครม.ตั้งคกก.ดิจิทัลวอลเล็ต.-คกก.ศึกษาทำประชามติแก้รธน./เคาะค่ารถไฟฟ้า 20 บ.

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธาน ซึ่งคาดว่าที่ประชุม ครม.จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ…

ค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ยังไม่เข้า ครม.วันนี้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ยังไม่มีเสนอเรื่องการกำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดง 20 บาทตลอดสายให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่า…

รมว.คมนาคม ขานรับนโยบายวีซ่าฟรี เร่งเตรียมพร้อมสนามบินรองรับผู้โดยสารลดแออัด

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงนโยบายวีซ่าฟรีว่า กระทรวงคมนาคมมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น…

กกพ.เร่งหาแนวทางลดค่าไฟตามมติครม. คาดแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ใน 1 สัปดาห์นี้

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งแรกของรัฐบาลชุดใหม่…

ครม. อนุมัติเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 998.4 ลบ. จ่ายภายในก.ย.นี้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี…

ครม. แต่งตั้ง “นพ.พรหมินทร์” เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รายงานข่าว แจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอแต่งตั้ง นพ.พรหมินทร์…

ครม.เห็นชอบร่างเอกสารไทยร่วมประชุม รมต.อาเซียน ด้านพลังงาน ที่บาหลี

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างเอกสารสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 41 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง…

ครม. ถกเยียวยาเหตุโกดังพลุระเบิด/ขยายเวลาผ่อนผันแรงงานต่างด้าว

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ครม. ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือถึงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุโก…

ครม. โยนรัฐบาลใหม่แก้ปมรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ้างสร้างภาระผูกพันตัดสินไม่ได้

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว พร้อมรายงานให้ทราบว่า กรุงเทพมหานคร…

ครม.ไฟเขียวให้ส่วนลดค่า Ft ผู้ใช้ไฟรายย่อย งวด ม.ค.-เม.ย.66

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติวงเงิน 3,191.74 ล้านบาท ให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสำ…

ครม.เห็นชอบผลคัดเลือก “สินธนโชติ” รับสัมปทานศูนย์ขนส่งนครพนมรองรับค้าชายแดน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ…

ครม.รับวาเลนไทน์ คลังชง 4 กม.ด้านตลาดทุน/ประกันรายได้ยาง/งบฟื้นน้ำท่วม

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน ซึ่งคาดว่าในที่ประชุม ครม.วันนี้ นายกรัฐมนตรี จะได้ขอความร่วมมือไปยังพรรคร่วมรัฐบาล…

นายกฯ ไม่รู้ “บิ๊กป้อม” ลาประชุม ครม.ป่วยจริงหรือการเมือง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลาประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้โดยคนใกล้ชิดระบุว่า…

ครม. ผ่านร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีจราจร แก้ปัญหาคนทำผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ…
1 2 3 4 5 8
Back to Top