ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่าสุด

ETDA จัดทำข้อเสนอแนะจัด e-Meeting ช่วงโควิด หลังพ.ร.ก. มีผลบังคับใช้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ได้นำเสนอพ.ร.ก.ว่าด้วย…
Back to Top