ผู้จัดการล่าสุด

ตลท. เริ่มกระบวนการคัดเลือกผจก.คนใหม่ เตรียมเปิดให้แคนดิเดทแสดงวิสัยทัศน์

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมายและบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและวินัยและหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร และในฐานะโฆษก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย…
Back to Top