ฝุ่น

ค่า PM 2.5 ใน กทม.-ปริมณฑลเกินมาตรฐาน 12 พื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อเวลา 07.00 น.ที่ผ่านมา สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ และ กทม.…

เช้านี้ ค่า PM 2.5 ในกทม.-ปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อเวลา 07.00 น. จำนวน 57 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 17-41 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร…

ค่าฝุ่น PM 2.5 ในกทม.-ปริมณฑลเช้านี้เกินมาตรฐาน 29 จุด

กรมควบคุมมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อเวลา 07.00 น. จำนวน 57 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 38-69 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)…

ค่าฝุ่น PM 2.5 ในกทม.เช้านี้ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา…

เช้านี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 กทม.-ปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อเวลา 07.00 น.ที่ผ่านมา จำนวน 56 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 19-46…

เช้านี้กทม.-ปริมณทล ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 7 พื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. จำนวน 56 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 29 – 57 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.)…

กทม.-ปริมณฑลเช้านี้ปริมาณฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 39 พื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. พบว่า จำนวน 57 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 37 – 76 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้…

ค่าฝุ่น PM 2.5 ในกทม.-ปริมณฑลเช้านี้เกินมาตรฐาน 53 จุด

กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 3 ก.พ.63 เวลา 7.00 น. จำนวน 56 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 42-77 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.)…

เช้านี้ ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน

กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 31 มกราคม 2563 เมื่อเวลา 07.00 น. จำนวน 56 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 30-56 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.)…

ค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่ในกทม.-ปริมณฑล

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 7.00 น. ระบุผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 59 สถานี…

กรมควบคุมมลพิษ เผย PM 2.5 ลดลงเกือบทุกพื้นที่ในกทม.-ปริมณฑล

กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 7.00 น. จำนวน 52 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 25 – 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร…

ค่าฝุ่น 15 พื้นที่ในกทม.-ปริมณฑลยังเกินมาตรฐาน

กรมควบคุมมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 7.00 น. จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 53 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 21 – 72…

ค่าฝุ่น PM 2.5 ในกทม.-ปริมณฑล วันนี้เกินมาตรฐาน 50 เขต

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 21 ม.ค.63 เวลา 7.00 น.โดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) จำนวน 52 สถานี…

ฝุ่น PM2.5 เพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่ พบ 7 เขตเริ่มกระทบต่อสุขภาพ

กรมควบคุมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 16 ม.ค.63 เวลา 7.00 น. ระบุ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 47 สถานี…

กทม.-ปริมณฑล PM2.5 ยังเกินมาตรฐานใน 7 พื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น.มีพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจำ…
1 2
Back to Top