พอนปะเสิด อุนาพมล่าสุด

ลาวเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิดรอบ 2 หวังสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน

หน่วยงานสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชนหลายแสนคน เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา…
Back to Top