พัสดุภัณฑ์ล่าสุด

ไทยพาร์เซิล ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 120 ล้านหุ้น-เข้า mai ซื้อที่ดิน-สร้างศูนย์กระจายสินค้า

บมจ.ไทยพาร์เซิล ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น…

UPS เผยกำไร,รายได้สูงกว่าคาดในไตรมาส 1

บริษัทยูไนเต็ด พาร์เซิล เซอร์วิส (UPS) ซึ่งเป็นบริษัทรับส่งพัสดุภัณฑ์ใหญ่ที่สุดในโลก รายงานกำไรและรายได้สูงกว่าคาดในไตรมาส 1 ทั้งนี้ UPS เปิดเผยว่า ทางบริษัทมีกำไร 2.77 ดอลลาร์/หุ้น…
Back to Top