ฟินันซ่าล่าสุด

FNS ขายหุ้น FSS 29.29% ให้ Pilgrim Finansa ที่ 4.07 บ./หุ้น เตรียมทำเทนเดอร์ฯ

บมจ.ฟินันซ่า (FNS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน บล.ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) (โดยถือผ่านบริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด (FFM) บริษัทย่อยที่…

FNS ออกหุ้นกู้ 600 ลบ.อายุ 4 ปี 3 เดือน ดอกเบี้ย 5% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 27-30 ก.ค.

บมจ.ฟินันซ่า (FNS) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาท…

FNS ลงทุนบริษัทขนมในสัดส่วน 30% จากแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมเป็นหุ้นสามัญ

บมจ.ฟินันซ่า (FNS) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 บริษัทได้แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท ขนมคาเฟ่ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ขนมแฟคตอรี่ (1999) จำกัด) (“บริษัทขนม”) ในรูปแบบการให้เงินกู้แปลงสภาพ…

ทางยกระดับดอนเมือง เคาะ IPO ที่ 16 บ./หุ้น จอง 26-28 เม.ย. เข้าเทรด 7 พ.ค.

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)…

MK ออกหุ้นกู้ระยะสั้น วงเงิน 250 ลบ. ดอกเบี้ย 3.80% ขาย 20-27 ต.ค.

บมจ.มั่นคงเคหะการ (MK) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น ครั้งที่ 3/2563 มูลค่า 250 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 180 วัน…

FNS เตรียมทำเทนเดอร์ฯ หุ้น MK ส่วนที่เหลือ ราคาไม่เกิน 3.10 บ./หุ้น

บมจ.ฟินันซ่า (FNS) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 ก.ย. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ที่จะมีขึ้นในวันที่ 10 พ.ย.นี้ พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบมจ.มั่นคงเคหะการ…

‘ศรีตรังโกลฟส์’ ตั้งช่วงราคา IPO 32-34 บาท คาดเทรด 2 ก.ค.

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร บล.ฟินันซ่า ในฐานะที่ปรึกษาการเงินของ บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย ) หรือ STGT เปิดเผยว่า STGT กำหนดช่วงราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) อยู่ที่…

‘ศรีตรังโกลฟส์’คาดเสนอขาย IPO-เข้า SET ก.ค.นี้ ใช้ขยายกำลังผลิต-คืนหนี้-ทุนหมุนเวียน

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร บล.ฟินันซ่า ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า คาดว่า บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT) จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) และเข้าซื้อขายในตลาดหล…
Back to Top