มาสเตอร์แอดล่าสุด

PLANB เพิ่มทุนขาย ผถห.เดิมแถมวอร์แรนต์,ซื้อสินทรัพย์ป้ายโฆษณาจาก MACO

บมจ.แพลนบี มีเดีย (PLANB) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 458,848,957.40 บาท เป็น 388,256,810.10 บาท…
Back to Top