ยอดฉีดวัคซีนโควิดล่าสุด

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 17 พ.ค.65 เพิ่มขึ้น 28,390 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 17 พ.ค.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 28,390 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 พ.ค. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 15 พ.ค.65 เพิ่มขึ้น 77,750 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 15 พ.ค.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 77,750 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 พ.ค. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 14 พ.ค.65 เพิ่มขึ้น 70,548 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 14 พ.ค.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 70,548 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 พ.ค. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 12 พ.ค.65 เพิ่มขึ้น 185,323 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 12 พ.ค.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 185,323 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 พ.ค. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 11 พ.ค.65 เพิ่มขึ้น 167,579 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 11 พ.ค.65 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 167,579 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 พ.ค. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 10 พ.ค.65 เพิ่มขึ้น 146,657 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 10 พ.ค.65 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 146,657 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 พ.ค. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 9 พ.ค.65 เพิ่มขึ้น 56,582 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 9 พ.ค.65 มีจำนวนผู้ ได้รับวัคซีน 56,582 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 พ.ค. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 8 พ.ค.65 เพิ่มขึ้น 82,918 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 8 พ.ค.65 มีจำนวนผู้ ได้รับวัคซีน 82,918 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 พ.ค. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 7 พ.ค.65 เพิ่มขึ้น 252,469 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 7 พ.ค.65 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 252,469 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 พ.ค. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 6 พ.ค.65 เพิ่มขึ้น 181,959 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 6 พ.ค.65 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 181,959 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 พ.ค. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 4 พ.ค.65 เพิ่มขึ้น 144,809 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 4 พ.ค.65 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 144,809 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 พ.ค. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 3 พ.ค.65 เพิ่มขึ้น 349,634 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 3 พ.ค.65 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 349,634 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 พ.ค. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 1 พ.ค.65 เพิ่มขึ้น 65,723 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 1 พ.ค.65 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 65,723 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 พ.ค. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 30 เม.ย.65 เพิ่มขึ้น 251,206 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 30 เม.ย.65 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 251,206 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 พ.ค. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 29 เม.ย.65 เพิ่มขึ้น 183,730 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 29 เม.ย.65 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 183,730 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 เม.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 27 เม.ย.65 เพิ่มขึ้น 150,767 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 27 เม.ย.65 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 150,767 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 เม.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 26 เม.ย.65 เพิ่มขึ้น 132,459 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 26 เม.ย.65 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 132,459 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 เม.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 23 เม.ย.65 เพิ่มขึ้น 284,911 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 23 เม.ย.65 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 284,911 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 เม.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 22 เม.ย.65 เพิ่มขึ้น 181,185 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 22 เม.ย.65 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 181,185 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 เม.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 21 เม.ย.65 เพิ่มขึ้น 147,767 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 21 เม.ย.65 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 147,767 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 เม.ย. 65)
1 2 3 8
Back to Top