ยอดฉีดวัคซีนโควิดล่าสุด

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 26 ก.ย.65 เพิ่มขึ้น 9,214 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 26 ก.ย.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 9,214 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 24 ก.ย.65 เพิ่มขึ้น 30,763 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 24 ก.ย.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 30,763 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 23 ก.ย.65 เพิ่มขึ้น 20,284 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 23 ก.ย.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 20,284 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ก.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 22 ก.ย.65 เพิ่มขึ้น 20,126 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 22 ก.ย.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 20,126 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ก.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 17 ก.ย.65 เพิ่มขึ้น 34,465 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 17 ก.ย.65 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 34,465 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ก.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 15 ก.ย.65 เพิ่มขึ้น 19,130 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 15 ก.ย.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 19,130 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ก.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 14 ก.ย.65 เพิ่มขึ้น 18,241 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 14 ก.ย.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 18,241 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 13 ก.ย.65 เพิ่มขึ้น 20,073 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 13 ก.ย.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 20,073 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 12 ก.ย.65 เพิ่มขึ้น 8,575 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 12 ก.ย.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 8,575 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ก.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 11 ก.ย.65 เพิ่มขึ้น 11,785 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 11 ก.ย.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 11,785 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 10 ก.ย.65 เพิ่มขึ้น 31,294 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 10 ก.ย.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 31,294 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ก.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 9 ก.ย.65 เพิ่มขึ้น 18,704 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 9 ก.ย.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 18,704 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ก.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 7 ก.ย.65 เพิ่มขึ้น 19,832 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 7 ก.ย.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 19,832 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ก.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 6 ก.ย.65 เพิ่มขึ้น 19,709 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 6 ก.ย.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 19,709 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ก.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 3 ก.ย.65 เพิ่มขึ้น 39,591 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 3 ก.ย.65 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 39,591 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ก.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 2 ก.ย.65 เพิ่มขึ้น 21,919 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 2 ก.ย.65 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 21,919 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ก.ย. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 27 ส.ค.65 เพิ่มขึ้น 56,743 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 27 ส.ค.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 56,743 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ส.ค. 65)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 25 ส.ค.65 เพิ่มขึ้น 31,591 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 25 ส.ค.65 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 31,591 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ส.ค. 65)
1 2 3 12
Back to Top