ยอดฉีดวัคซีนโควิดล่าสุด

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 28 พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 235,121 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 28 พ.ย.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 235,121 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 พ.ย. 64)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 27 พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 467,240 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 27 พ.ย.64 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 467,240 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 พ.ย. 64)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 26 พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 922,987 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 26 พ.ย.64 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 922,987 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 พ.ย. 64)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 21 พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 185,639 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 21 พ.ย.64 มีจำนวน ผู้ได้รับวัคซีน 185,639 รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 พ.ย. 64)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 20 พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 472,644 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 20 พ.ย.64 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 472,644 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 พ.ย. 64)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 19 พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 676,048 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 19 พ.ย.64 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 676,048 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 พ.ย. 64)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 16 พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 659,381 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 16 พ.ย.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 659,381 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ย. 64)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 15 พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 399,221 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 15 พ.ย.64 มีจำนวน ผู้ได้รับวัคซีน 399,221 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 พ.ย. 64)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 14 พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 545,174 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 14 พ.ย.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 545,174 โดส รายละเอียดดังนี้   นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์…

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 13 พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 373,166 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 13 พ.ย.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 373,166 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 พ.ย. 64)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 6 พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 703,581 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 6 พ.ย.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 703,581 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 พ.ย. 64)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 3 พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 817,382 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 3 พ.ย.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 817,382 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 พ.ย. 64)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 2 พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 787,976 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 2 พ.ย.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 787,976 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 พ.ย. 64)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 30 ต.ค.64 เพิ่มขึ้น 695,127 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 30 ต.ค.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 695,127 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ต.ค. 64)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 29 ต.ค.64 เพิ่มขึ้น 1,002,392 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 29 ต.ค.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 1,002,392 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ต.ค. 64)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 28 ต.ค.64 เพิ่มขึ้น 879,556 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 28 ต.ค.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 879,556 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ต.ค. 64)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 26 ต.ค.64 เพิ่มขึ้น 812,009 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 26 ต.ค.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 812,009 โดส รายละเอียดดังนี้   โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ต.ค. 64)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 25 ต.ค.64 เพิ่มขึ้น 731,718 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 25 ต.ค.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 731,718 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ต.ค. 64)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 24 ต.ค.64 เพิ่มขึ้น 226,178 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 24 ต.ค.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 226,178 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ต.ค. 64)

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 23 ต.ค.64 เพิ่มขึ้น 356,084 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 23 ต.ค.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 356,084 โดส รายละเอียดดังนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ต.ค. 64)
1 2 3