ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ล่าสุด

TITLE เข้าซื้อ BGA ปรับโครงสร้างในกลุ่ม ASW เตรียมเพิ่มทุน (General Mandate) ขายผถห.เดิม-ออกหุ้นกู้

บมจ.ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ (TITLE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ขออนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว…

TITLE เตรียมพร้อมกลับมาเปิดขายโครงการใหม่ต่อเนื่องปลายปี 64-65 รับ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์”

นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ. ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ (TITLE) เปิดเผยว่า โครงการในอนาคตของ TITLE ที่คาดว่าจะเริ่มเปิดในปลายปี 64-65 เพื่อรองรับการโอนกรรมสิทธิ์หากสถานการณ์ต่างๆ…
Back to Top