วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณล่าสุด

สธ.สั่งเร่งหาแนวทาง-มาตรการเปิดกิจการร้านค้าสัญจร งานประเพณี สวนสนุกกว่าแสนราย

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังรับหนังสือและหารือร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการร้านค้าสัญจร และสมาคมผู้ประกอบการร้านค้างานประเพณีและสวนสนุก…
Back to Top