สมภพ วิทย์วรสกุลล่าสุด

SCC-SCGP แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มมีผล 1 ก.ค.64

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ เป็น Vice President และ Chief Fianacial Officer ธุรกิจเคมิคอลส์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564…
Back to Top