สมาคมการแพทย์อเมริกันล่าสุด

วารสารการแพทย์อเมริกันเผยผลวิจัยประสิทธิภาพวัคซีนซิโนฟาร์มสู้โควิดได้

ผลวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมการแพทย์อเมริกัน (Journal of the American Medical Association) เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ระบุว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทซิโนฟาร์มจากประเทศจีนมีประสิทธิภาพในการป้องกั…
Back to Top