สมาคมท่องเที่ยวล่าสุด

นายกฯ เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งหลังปี 67 ชูจุดเด่น-เพิ่มศักยภาพ 55 เมืองน่าเที่ยว

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคเอกชน ทั้งสมาคมท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม ร้านอาหาร ผู้ประกอบการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมถึงการประชุมร่วมกับ 55…
Back to Top