หุ้นกู้ล่าสุด

GULF จ่อขายหุ้นกู้ดิจิทัล 2 รุ่นผ่าน”เป๋าตัง” พร้อมหุ้นกู้อีก 2 รุ่น

บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย…

KTB เผยยอดจองหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงเกือบ 5,000 ลบ.เตรียมออก “รุ่นทวีคูณ” ก.ค.

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง “Krungthai Inverse Floater”…

MINT เตรียมขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนดอกเบี้ยแก่ประชาชนทั่วไปใน ก.ย.นี้

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ซึ่งเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแก…

SIRI ออกหุ้นกู้ดิจิทัลชุดใหม่อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยราว 3.9-4% คาดเปิดขายทั่วไป 19-21 ก.ค.

นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บมจ.แสนสิริ (SIRI) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ หลังจากต้นปี 65 ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลที่มีนักลงทุนจำนวนมากให้ความส…

RT ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปีครึ่ง-5 ปี ดอกเบี้ย 5.25% และ 5.75% ขายสถาบัน-รายใหญ่

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) เปิดเผยว่า RT ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง)…

ออมสิน เผย Social Bond หมื่นลบ.กระแสตอบรับดี ระดมทุนช่วยสังคม-ลดเหลื่อมล้ำ

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารออมสินได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อสังคม (Social Bond) ของธนาคาร วงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดเท่าที่เคยออกในประเทศไ…

RICHY ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.75% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 1-3 ส.ค.

บมจ.ริชี่ เพลซ 2002 (RICHY) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2565 มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท มีอายุ 2…

SKY ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือนดอกเบี้ย 6.5% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 8-10 ส.ค.

บมจ.สกาย ไอซีที (SKY) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2565 มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท…

SCB ปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง 2 พันลบ.หลังยอดจองเต็มภายใน 6 ชม.

นายศรชัย สุเนต์ตา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย SCB Chief Investment Office (SCB CIO ) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดเผยว่า…

ทริสฯ จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ 3.5 หมื่นลบ.ของ GULF ที่ A- แนวโน้ม Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ที่ระดับ “A” และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ…

TNITY ออกหุ้นกู้ 700 ลบ.ดบ. 2.50-3.80%ขายสถาบัน-รายใหญ่ 6-8 และ 14-18 ก.ค.

บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท จำนวน 3 ชุด รวมมูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท ได้แก่…

INET ออกหุ้นกู้ 700 ลบ.ดอกเบี้ย 5.15% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 14-18 ก.ค.

บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2565 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 700…

CV ออกหุ้นกู้ 500 ลบ.ดอกเบี้ย 6.25% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 14-18 ก.ค.

บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนคร…

TCAP ออกหุ้นกู้ 3,500 ลบ.ดอกเบี้ย 2.47-3.00%ขายสถาบัน-รายใหญ่ 20-22 มิ.ย.

บมจ.ทุนธนชาต (TCAP)ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่าไม่เกิน 3,500 ล้านบาท…

AQUA จ่อออกหุ้นกู้ 1 พันลบ.ดอกเบี้ย 5.75% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 18-20 ก.ค.

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 2 ปี 6 เดือน…

SC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ มั่นใจแผนธุรกิจปี 65 ยอดขาย-รายได้นิวไฮ

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมกา…

กสิกรฯ คาดเอกชนเร่งออกหุ้นกู้ 1.1-1.2 ล้านลบ.ปีนี้ ล็อกต้นทุนรับดอกเบี้ยขาขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ทิศทางคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดแรงกดดันเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางชั้นนำอื่นๆ ในฝั่งตะวันตกและเอเชีย (ยกเว้น จีนและญี่ปุ่น) น่าจะมีจังหวะที่สอดคล้องกันม…

GPSC ปิดการขายกรีนบอนด์วงเงิน 1.2 หมื่นลบ.หลังยอดจองสูงถึง 2.3 เท่า

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เปิดเผยว่า GPSC ได้ทำการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ของบริษัทฯ…

PTTGC ออกหุ้นกู้ 7 ปีดอกเบี้ย 3.50% ขายนักลงทุนทั่วไป 22-29 มิ.ย.

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) พร้อมออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 7 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้…

MTC ขายหุ้นกู้ครบ 4 พันลบ.พร้อมลุยทำการตลาดธุรกิจลีสซิ่ง-สินเชื่อเงินผ่อน

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จขายหุ้นกู้มูลค่า 4,000 ล้านบาทได้ทั้งหมดสะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนที่มีต่อปัจจัยพื้นฐานธุรกิจที่ม…
1 2 3 32
Back to Top