หุ้นกู้ล่าสุด

ALL เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน 450 ลบ.ดอกเบี้ย 7-7.5% ให้สถาบัน-รายใหญ่

บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2 ชุด…

PTG ออกหุ้นกู้ 1.2 พันลบ.ดอกเบี้ย 2.75-3.20% ขายสถาบัน 1-2 ก.พ.

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอร์ยี (PTG) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 1,200…

SC ออกหุ้นกู้ 2 พันลบ.อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.04% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 25-27 ม.ค.

บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จำนวนไม่เกิน…

BANPU ออกหุ้นกู้ 1.2 หมื่นลบ.5 ชุด ดอกเบี้ย 1.76-4.12% ขายสถาบัน-รายใหญ่

บมจ.บ้านปู (BANPU) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล(ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 5 ชุด รวมมูลค่า 12,000…

PTTGC ออกหุ้นกู้ 3 หมื่นลบ. ดอกเบี้ย 2.13-3.29% เสนอขายสถาบัน-รายใหญ่

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่…

INET เพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้อีก 1.5 พันลบ.เป็น 2.5 พันลบ.

บมจ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย (INET) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติ…

KTB เปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอิงดัชนีหุ้นธุรกิจ AI ระดับโลกคุ้มครองเงินต้น 100%

ธนาคารกรุงไทย (KTB) เริ่มเปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง Krungthai Solactive Global Artificial Intelligence ESG (SOAIESG5) อายุ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 65 เป็นวันแรก เนื่องจากมีผู้สนใจจำนวนมากจึงขยายระยะ…

ทริสฯ คงอันดับเครดิตองค์กร-หุ้นกู้ GULF ที่ A และ A- แนวโน้ม Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ที่ระดับ “A” และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A-”…

ทริสฯ จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ BANPU วงเงินไม่เกิน 1.2 หมื่นลบ.ที่ A+ แนวโน้ม Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บมจ. บ้านปู (BANPU) ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ…

UNIQ เล็งขายหุ้นกู้อายุ 4 ปีดอกเบี้ยราว 4.1-4.3% ให้นักลงทุนทั่วไปกลาง ก.พ.

นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ…

SIRI เผยยอดจองซื้อ “หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ” ผ่านแอปฯเป๋าตังวันแรกเต็มมูลค่าใน 3 นาที

นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บมจ.แสนสิริ (SIRI) เปิดเผยว่า แสนสิริประสบความสำเร็จอีกครั้งในการเป็นผู้นำการระดมทุนรูปแบบใหม่ ทำให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการลงทุนได้ รายแรกของธุรกิจอสังหา…

GRAND ออกหุ้นกู้มีประกัน 1 ปี 6 เดือนดอกเบี้ย 7% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 24-26 ม.ค.

บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันมูลค่าไม่เกิน…

AP ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 1.81% ขายสถาบัน 18-19 ม.ค.

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท…

ทริสฯจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ PTG ชุดใหม่ 1.2 พันลบ.ที่ BBB+ แนวโน้ม Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต…

NOBLE ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.6% เสนอขายทั่วไป-สถาบัน 25-27 ม.ค.

นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) เปิดเผยว่า NOBLE เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน อายุ 3 ปี…

ทริสฯ จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ใหม่ 1 หมื่นลบ.MINT ที่ A แนวโน้ม Negative

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ที่ระดับ “A” รวมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน…

SABUY ออกหุ้นกู้ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.25% เสนอขายสถาบัน-รายใหญ่ 14-17 ก.พ.

บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี…

ALL ออกหุ้นกู้อายุ 2-3 ปี ดอกเบี้ย 7-7.50% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 17-22 ก.พ.

บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2565…

SA ออกหุ้นกู้ 1.2 พันลบ.ดอกเบี้ย 6.25-6.80% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 11-15 ก.พ.

บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 มูลค่า 900 ล้านบาท…

RML ออกหุ้นกู้อายุ 1 ปี 3 เดือน ดอกเบี้ย 6.25% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 8-10 ก.พ.

บมจ.ไรมอนแลนด์ (RML) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 มูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 1…
1 2 3 24
Back to Top