อบรมออนไลน์ล่าสุด

TQR รุกธุรกิจเรียนรู้-อบรมออนไลน์คาดเปิดบริการ Q3/64 ต่อยอดธุรกิจประกันภัยต่อ

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) เปิดเผยว่า บริษัทจัดตั้งบริษัท อาร์สแควร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด โดย TQR ถือหุ้น 55%…

ก.ล.ต.จัดอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อม บจ.จัดทำแบบ 56-1 One Report

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมจัดอบรมออนไลน์ต่อเนื่อง 7 ครั้ง ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ให้กับบริษัทจดทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจ…