ออร์บิกซ์ เทรดล่าสุด

Decrypto: ตรวจงาน ก.ล.ต.!! ตรวจสอบและลงโทษ Exchange แค่ไหน

เป็นที่ทราบกันว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานที่กำกับและดูแลผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึง ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange)…
Back to Top