อาหารฮาลาลล่าสุด

พาณิชย์ วางเป้าปีนี้ส่งออกอาหารฮาลาลไปยังประเทศมุสลิมมูลค่า 122,087.61 ลบ.

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทิศทางการส่งออกอาหารฮาลาลในปี 2564 ประเทศไทยมีเป้าหมายการส่งออกไปยังประเทศมุสลิม (OIC) มูลค่าประมาณ 122,087.61…