เชิงรุกนอกสถานพยาบาลล่าสุด

ศบค.มท.สั่งการผู้ว่าฯทุกจังหวัดวางระบบการบริหารการฉีดวัคซีนเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนสำหรับฉีดให้กับบุคลากรในสังกัดจา…
Back to Top