เพิ่มทุนล่าสุด

MBAX ออกวอแรนซ์แจกผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 3:1 ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาท

บมจ.มัลติแมกซ์ (MBAX) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงส…

IP เพิ่มทุน 115 ล้านหุ้น ขายอินโนบิก-รองรับวอแรนต์ นำเงินใช้ขยายรพ.-ร้านขายยา-รง.สมุนไพร

บมจ.อินเตอร์ฟาร์มา (IP) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน…

SYNEX ใส่เงิน 165 ลบ.เพิ่มทุน 2 บ.ย่อย เซอร์วิส พ้อยท์-ซินเน็ค อินคิวท์เบชั่น

บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เซอร์วิส พ้อยท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 15,000,000 บาท…

NUSA พุ่ง 12.33% รับข่าวสะพัดเล็งเพิ่มทุนแลกหุ้น WEH, ผู้บริหารเผยแค่ศึกษาลงทุนเพิ่ม

ราคาหุ้น NUSA พุ่ง 12.33% หรือเพิ่มขึ้น 0.18 บาท มาที่ 1.64 บาท มูลค่าซื้อขาย 636.06 ล้านบาท เมื่อเวลา 11.59 น. จากราคาเปิด 1.48 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 1.68 บาท ราคาต่ำสุด 1.47 บาท นางศิริญา เทพเจริญ…

MAKRO เคาะราคาขาย PO ที่ 43.50 บาท เปิดจองซื้อ 4-9 ธ.ค. 64

บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO) แจ้งความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering หรือ PO) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป เท่ากับ 43.50 บาท/หุ้น…

MAKRO แจงช่องทางจองซื้อหุ้น PO,เตรียมเคาะช่วงราคาหลังไฟลิ่งได้รับอนุมัติ

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจ บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO) พร้อมด้วย บล.บัวหลวง ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน…

GLOCON ซื้อกิจการ “ลูกชิ้นทิพย์” 70% เสริมทัพธุรกิจอาหาร ,เพิ่มทุน-ออกหุ้นกู้

นายนพพร ภัทรรุจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์ (GLOCON) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการเข้าซื้อกิจการ บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด…

CMO ออกหุ้นเพิ่มทุนขาย ผถห.เดิม 1:5 ราคา 0.50 บาท/หุ้นต่ำกว่าพาร์

บมจ.ซีเอ็มโอ (CMO) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 1,277,313,665 บาท จากเดิม 255,462,733 บาท เป็น…

NEWS เพิ่มทุนขาย PP 4 รายระดมเงินทุน 540 ลบ.เตรียมยื่นขอไลเซ่นส์โบรกฯ

บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรมการบริษัทฯอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 30,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 160,872,208,595 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน…

UREKA เพิ่มทุน PP แลกซื้อ A.P.W.ราว 382.5 ลบ.แตกไลน์ธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

บมจ.ยูเรกา ดีไซน์ (UREKA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 อนุมัติให้ซื้อหุ้นบริษัท เอ.พี.ดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (A.P.W) และทำรายการเกี่ยวโยงกัน โดยรับโอนหุ้นสามัญของ…

SFLEX ออกวอร์แรนต์ให้ ผถห.เดิม SFLEX-W1 จัดสรร 10:1,SFLEX-W2 จัดสรร 8:1

บมจ.สตาร์เฟล็กซ์ (SFLEX) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 มีมติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ.สตาร์เฟล็กซ์ ครั้งที่ 1 (SFLEX-W1) และ ครั้งที่ 2…

NCL ปรับราคาขายหุ้นเพิ่มทุน PP จาก 3.30 บาทเป็น 3.35 บาทคาดได้รับเงิน Q4/64

บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติให้ยกเลิกมติการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ที่หุ้นละ 3.30…

NUSA จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือให้กับ Oudom อีก 200 ล้านหุ้น ราคา 0.50 บาท/หุ้น

บมจ. ณุศาศิริ (NUSA) เปิดเผยว่า ตามมติผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2,000,000,000 หุ้น ให้แก่ บุคคล 4 ราย ดังนี้ 1.บริษัท…

AMR เผยยอดจองซื้อหุ้น IPO เกินจำนวนพร้อมเดินหน้าเข้าเทรด SET 2 ส.ค.

นายดิถดนัย สังขะรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.เอเอ็มอาร์ เอเซีย…

PPPM ขายหุ้นเพิ่มทุนรับ 137 ลบ.ใช้เป็นทุนหมุนเวียนธุรกิจอาหารสัตว์

ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พีพี ไพร์ม (PPPM) เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้เพิ่มทุนด้วยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ…

TRUBB เพิ่มทุนขาย RO 5:1 ที่ 2.20 บ./หุ้นแถมวอร์แรนต์-นำเวิลด์เฟล็กซ์เข้า SET

บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 340,739,842 บาท จากเดิม 681,479,688 บาท เป็น 1,022,219,530 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่…

WHART จ่อเพิ่มทุนไม่เกิน 5.55 พันล้านบาทลงทุน 3 โครงการเข้ากองทรัสต์ Q4/64

นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท…

KOOL เพิ่มทุนแลกซื้อกิจการใหม่หวังแตกไลน์ต่อยอดไปสู่ธุรกิจการเงิน-อสังหาฯ

บมจ.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล (KOOL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 180,000,000 บาท เป็น 312,500,000…

SELIC ขายหุ้นเพิ่มทุน 28 ล้านหุ้นให้ PP 3 รายดึงเครือสหพัฒน์ถือหุ้น

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีลิค คอร์พ (SELIC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน…

IP เพิ่มทุน RO 30:1 ราคา 20 บ./หุ้น พร้อมแจกวอร์แรนต์, เพิ่มทุน General Mandate

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญปผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน 204.50 บาท เป็น 144,199,795.50 บาท…
1 2 3
Back to Top