เพิ่มทุนล่าสุด

MONO เพิ่มทุน 347 ล้านหุ้นให้ PP เตรียมซื้อ Content ราว 1 พันลบ.-เสริมสภาพคล่อง

บมจ.โมโน เน็กซ์ (MONO) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 347 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 347,105,403.80 บาท เป็น 381,805,403.80 บาท…

PRINC เพิ่มทุน 346.23 ล้านหุ้นแบบ General Mandate เตรียมขาย PP

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 346,233,682 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบี…

TMB เปลี่ยนชื่อเป็น “ทหารไทยธนชาต” ชื่อย่อ TTB, ออกหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้บริหารพนักงาน

ธนาคารทหารไทย (TMB) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อธนาคารและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ โดยแก้ไขชื่อเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต…

DOHOME ปันผลเป็นหุ้น-เงินสด, เพิ่มทุนขาย RO-PP

บมจ.ดูโฮม (DOHOME) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 64 ในวันที่ 8 เม.ย.64 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563…

MTC เพิ่มทุนให้เมืองไทยลีสซิ่ง 500 ลบ., เพิ่มวงเงินออกหุ้นกู้เป็น 7.5 หมื่นลบ.

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จากเดิม 500 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท…

U ขายที่ดินหลายแปลง, เพิ่มทุนออกหุ้นบุริมสิทธิ์-หุ้นสามัญ

บมจ.ยูซิตี้ (U) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ 1)…

JUTHA แจงหุ้นขึ้นแรง หลังเพิ่มทุนให้ PP สำเร็จ ,เตรียมขาย RO ปลายม.ค.

บมจ.จุฑานาวี (JUTHA) แจ้งว่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้บริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท เนื่องจากปริมาณและราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเ…

JAK คาดเข้าเทรด mai 18 ม.ค.หลังเคาะขาย IPO ชูแผนงานเด่นหนุนผลงานโตแกร่ง

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เอเอสแอล ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.จักรไพศาล เอสเตท เปิดเผยว่า จักรไพศาลฯ คาดว่าจะนำหุ้นที่เสนอขายให้ก…

KOOL เพิ่มทุนแลกรับโอนกิจการสินเชื่อ-ซื้อธุรกิจอสังหาฯ กระจายเสี่ยงธุรกิจ

บมจ.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล (KOOL) เตรียมเพิ่มทุนเท่าตัว ส่วนหนึ่งใช้แลกการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer :EBT) ของบริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด (SS) ซึ่งมีกลุ่มบริษัทำธุรกิจด…

7UP เพิ่มทุน 710 ล้านหุ้นรองรับ AO Fund ใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ

บมจ.เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้ (18 ธ.ค.) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 ก.พ.64…

PTT เคาะเบื้องต้นจัดสรรหุ้น IPO ของ OR ที่ 95 หุ้น PTT ต่อ 1 หุ้น OR

บมจ.ปตท. (PTT) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวานนี้ (17 ธ.ค.) มีมติกำหนดให้วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ ปตท. (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอ…

STAR ออกหุ้นเพิ่มทุน PP แลกซื้อหุ้น 40% กิจการ SITTHI ในลาวมูลค่า 140 ลบ.

บมจ.สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค (STAR) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 ซึ่งจัดประชุมวันที่ 4 ธ.ค.63 อนุมัติเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด…

PTT ปรับสัดส่วนขาย IPO หุ้น OR แต่ยังคงแผนขายไม่เกิน 3 พันล้านหุ้น

บมจ.ปตท. (PTT) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ย. บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ยื่นแก้ไขปรับปรุงข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการออกแ…

JUTHA เพิ่มทุน PP-RO แปลงหนี้เป็นทุนให้ ชเนศร์-กลุ่มนทลิน

บมจ.จุฑานาวี (JUTHA) เพิ่มทุน 283.97 ล้านหุ้น แบ่งจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ที่ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.30 บาท และนักลงทุนในวงจำกัด (PP) 2 ราย ในราคาหุ้นละ…

UMS เพิ่มทุน 440.46 ล้านหุ้น ขาย RO 8:5 ที่ 0.50 บ./หุ้น แก้ปมฐานะการเงิน

บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส (UMS) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (15 ต.ค.) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 572.6 ล้านบาท จากเดิมที่ 352.37 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 440.46…

ศิรกร เคาะ IPO ที่ 0.80 บ./หุ้น เปิดจอง 28-30 ก.ย. เข้าเทรด mai 8 ต.ค.

นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ บล.โกลเบล็ก ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Lead Underwriter) ของ บมจ.ศิรกร (SK) เปิดเผยว่า SK กำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ระดับ 0.80…

NER กำลังเจรจาพันธมิตร ตปท. คาดชัดเจนใน Q4/63 วางเป้ากำไรปีหน้าทะลุ 1 พันลบ.

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาหาพันธมิตรเพื่อเข้ามาลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (PP) จำนวน 154…

ก.ล.ต.เตือนผู้ถือหุ้น W ศึกษาข้อมูลก่อนซื้อหุ้นเพิ่มทุน

หลัง IFA ระบุซื้อ “โดมิโน่ พิซซ่า” สูงเกิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้น บมจ.วาว แฟคเตอร์ (W) ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นเพิ่มท…

AMATA เพิ่มทุนขาย RO ระดมเงินลงทุนนิคมฯย่างกุ้งเฟสแรก 1.29 พันลบ.

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 ก.ย. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบี…

TSF เพิ่มทุนขาย RO 1:2 ที่ 0.02 บ./หุ้น ระดมเงิน รองรับลงทุนธุรกิจใหม่

บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 10 ก.ย.นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบ…
1 2
Back to Top